A csütörtöki közik témái

2018. őszi félév

14. közi: A gyónás fontossága
11. közi: Pornó, önkielégítés
10. közi: Társadalmi elvárások, nyomások
9. közi: Keresztjeink
8. közi: Istenbe vetett bizalom
7. közi: Énkép, önismeret, felnőtté válás
6. közi: Vágy
5. közi: Kereszténység = tiltás vagy kiteljesedés?
4. közi: Összeköltözés
3. közi: Őszinteség
2. közi: Cél
1. közi: Nyári élmények

2018. tavaszi félév

12. közi: Öröm
11. közi: Közömbösség
10. közi: Szekták
9. közi:
8. közi: Kereszténység=Igazság?
7. közi: Szabadság
6. közi:
3. közi: Csend, várakozás, türelem
2. közi: Testi érintés
1. közi: Szentháromság, az Isten-tapasztalatokról

2017. őszi félév

15. közi: Szentek
13. közi: Evangelizáció
12. közi: Életvédelem
10. közi: A férfi-női szerepek változása a 21. században
9. közi: Hazaszeretet
8. közi: Eucharisztikus kongresszus
7. közi: Értékrend és erkölcs
6. közi: Kísértések
4. közi: Válság és megújulás az európai kereszténységben
3. közi: Kapcsolatain a Facebookon
2. közi: Közösség
1. közi: Nyarunk és következő évünk

2017. tavaszi félév

13. közi: Közelgő nyár, évértékelés
12. közi: Imádság
11. közi: Szerzetesek
10 közi: Szeretnyelvek
9. közi: Megváltás, önmegváltás
8. közi:
7. közi: Életút
6. közi: Szüleink példája
4. közi: Pénz világa, munka, jövőtervezés
3. közi: Az idő
2. közi: Testünk temploma

2016. őszi félév

15. közi: Gondviselés
13. közi: Sepregetés a házunk táján
12. közi: Házasság és párkapcsolat
11. közi: Irgalmasság évének lezárása
10. közi: Szabadosság, egyformság, tolerancia
9. közi: Bűn és bűnbocsánat
8. közi: Kereszténység a hétköznapokban
7. közi: Viszonyulás más vallásokhoz, ökumenizmus
6. közi: Misszió
5. közi: Önmegvalósítás és önfeláldozás
3. közi: Változások és válságok
2. közi: Generációs konfliktusok az egyházban
1. közi: Nyári élmények

2016. tavaszi félév

13. közi: Üdvözülés, hitvédelem, világvallások
12. közi: Férfi és Nő
11. közi: Közösség
10. közi: Közösségi háló
9. közi: Az élet értelme, motiváció
8. közi: Magány, egyedüllét - Istenkapcsolat - Imádság
6. közi:
5. közi: Abszolút és relatív igazság, értékpluralizmus
4. közi: Segítő szakmák
3. közi: Fischl-Nógrádi előadás: A migráció egyházi és biztonságpolitikai szempontból
2. közi: Változik-e az Egyház
1. közi: Irgalmasság éve, megbocsátás

2015. őszi félév

14. közi: Játék és mesék
12. közi: Szerepeink, (ál)arcaink
11. közi: Álmok
10. közi: Felelősség, következmény
9. közi: Dr. Papp Miklós előadás: Csak a döntésről
8. közi: Kiélni magunkat
6. közi: Otthon
5. közi: Kapunyitás
4. közi: Migránskérdés, menekültügyek
3. közi: Szolgálat a mindennapjainkban
2. közi: Rend - rendezetlenség
1. közi: Nyári élmények

2015. tavaszi félév

14. közi: Csoportjaink élete, jövője
13. közi: Üzlet és kereszténység
11. közi: Az Egyház kérdései Beer Miklós nyomán
10. közi: Házasság és család
9. közi: Készülés a házasságra
7. közi: Népek egymás mellett, magyarságunk és hitünk kapcsolata
5. közi: Mérgező és bántalmazó kapcsolatok
4. közi – Szerzetesek: Szerzetesek
3. közi: Nők és férfiak
2. közi: Kísértések, a hét főbűn
1. közi: Előítéletek, kritika

2014. őszi félév

14. közi: A Szűzanya és a szentek tisztelete
12. közi: Ökumené
11. közi: Másságok, szexuális aberrációk
9. közi: Életszentség
8. közi: Szabad akarat
6. közi: Élet a halál után
5. közi: A boldogság és a Nyolc Boldogság
4. közi: Testünk, mint a Szentlélek temploma
3. közi: Hit továbbadása, bizonyságtétel
2. közi: Hétköznapi keresztény élet
1. közi: Nyári élmények

2014. tavaszi félév

14. közi: Kikapcsolódás, évértékelés
13. közi: Szentségek és a világi élet, életszentségek
11. közi: Hiba, tökéletesség, elvárások
9. közi: A szenvedés értelme
8. közi: Adakozás, jótékonykodás
7. közi: Ferenc pápa - az Egyház új iránya?
5. közi: Foglalkozások
4. közi: Természetvédelem
3. közi: Időbeosztás
2. közi: Misszió
1. közi: Egyház, közösség és internet

2013. őszi félév

14. közi: Csend, nyugalom, megpihenés, elgondolkozás
12. közi: A hit évének lezárása
11. közi: Önismeret - behatások
10. közi: Önismeret – csalódások, az élet fordulópontja
9. közi: Önismeret – vágyaink
8. közi: A magyarság pesszimizmusa
7. közi: Hitvédelem - újragondolva
6. közi: Misztikus félelmek
5. közi: Meddig fizethető meg az időnk?
4. közi: Kapcsolat-barkácsolás
3. közi: Közösségi létünk
2. közi: A társas lény

2013. tavaszi félév

14. közi: Évértékelés 2012-2013
13. közi: Nagy család, nagy öröm, nagy feladat
12. közi: Miként képzeled el magad 2, 5, 20 év múlva?
11. közi: Ki nevel a végén? - Hogyan neveltek, hogyan szeretnél nevelni?
9. közi: A nő és a férfi szerepe a családban, párkapcsolatban 2.
8. közi: A nő és a férfi szerepe a családban, párkapcsolatban 1.
5. közi: Várakozás, a sokáig tartó egyedüllét, a szingliség oka: milyen érzéseket vált(hat) ki az emberből?
3. közi: Testi és lelki egészségünk
2. közi: Szerzetesek a köziben
1. közi: Szerepeink, helyünk a világban, a társadalomban, a családban

2012. őszi félév

12. közi: Szeretetnyelvek
11. közi: Pénz, karrier, gondviselés
10. közi: Függőségek
6. közi: Hibáink és erényeink
5. közi: A hit ünnepei
4. közi: Zsinati szellem az Egyházban
3. közi: Személyes hitünk
2. közi: A különböző hitek egymás mellett
1. közi: Hinni - nem hinni

2012. tavaszi félév

14. közi: Céljaink
13. közi: Gazdaság és hit kapcsolata
12. közi: Az Egyházba vetett hit
10. közi: Tabu téma
7. közi: Hit Jézus Krisztusban
5. közi: Nők az Egyházban és a társadalomban
3. közi: Hit az egy Istenben
2. közi: Hitünk megismerése
1. közi: Hitünk megismerése

2011. őszi félév

11. közi: Optimizmus és pesszimizmus az életben
10. közi: Az emberi élet szent és sérthetetlen
8. közi: Élet az öregségben és a szenvedésben/betegségben
6. közi: Sérült életek
5. közi: Élet Krisztusban – Lelki életünk a mindennapokban
4. közi: Az élet továbbadása
3. közi: Az élet tisztelete a modern világrendszerben
2. közi: Az ember felelőssége az élettel kapcsolatban
1. közi: Kapaszkodok az életben, kiteljesedés

2011. tavaszi félév

10. közi: Jobb adni, mint kapni
8. közi: A család értékei
7. közi: Konfliktusok
6. közi: A férfi és női gondolkodásmód
5. közi: Egyedüllét
4. közi: Közösség
3. közi: Korlátok
2. közi: Kis- és nagydolgok
1. közi: Önismeret

Hozzászólás